Menedżerskie

Zasoby ludzkie/ HR

Sprzedaż i obsługa klienta

Zarządzanie operacyjne i produkcja


 

Szkolenia

Niezaprzeczalnym stwierdzeniem jest, iż poprzez pracę, poprzez działanie w praktyce ludzie zdobywają prawdziwe doświadczenia. Jednakże rozwój, poznawanie nowych obszarów i możliwości zastosowania nowych rozwiązań, czy technik, nie jest możliwy, jeśli nie zadba się o to, aby każdy z pracowników, a menedżerów w szczególności, bo to oni przecież winni wskazywać właściwy kierunek i dbać z kolei o rozwój swoich współpracowników, mógł doskonalić swój warsztat pracy; mógł aktualizować i zdobywać nową wiedzę od tych, którzy funkcjonują, bądź funkcjonowali w podobnych sytuacjach.
Trenerzy Extreme Management Solutions , to wyłącznie praktycy biznesu. To ludzie, którzy na co dzień rozwiązują złożone problemy związane z zarządzaniem. Teraz swoją wiedzą i doświadczeniem chcą się podzielić także z Państwem podczas szkoleń i treningów w obszarach takich jak:

 

Każdy z naszych projektów jest wyjątkowy. Wyjątkowi są przecież nasi Klienci. Dlatego wkładamy całe serce w naszą pracę, po to, by budować z nimi trwałe relacje oparte na ich satysfakcji. Dbamy o spójność tego, czego uczymy z tym, jak pracujemy. Dlatego oferujemy Państwu najwyższą jakość obsługi, począwszy od odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

 

Nasze projekty obejmują:

 

  Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowo – doradczych
  Dostosowanie scenariusza i harmonogramu szkolenia do potrzeb organizacji oraz uczestników treningu
  Przygotowanie materiałów szkoleniowych w formie zebranej w przystępny sposób wiedzy, licznych opisów przypadków wdrażania omawianej na szkoleniu treści oraz ćwiczeń samokształceniowych będących podstawą do samodzielnej pracy po szkoleniu.
  Przeprowadzenie właściwego projektu przez jednego do trzech trenerów
  Przeprowadzenie badania ankietowego
  Rozbudowany system follow up
  Zebranie informacji z ankiet, analiza i przygotowanie raportu końcowego
  Przygotowanie niezbędnego wyposażenia sprzętowego

 

 

Stosowane metody szkoleniowe

 

"Moment refleksji jest czasem tyle wart, co doświadczenie całego życia"
Oliver Wendell Holmes

 

Myślą przewodnią prowadzonych szkoleń są słowa Konfucjusza: ,,Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż, a zapamiętam. Pozwól działać, a zrozumiem.” W myśl słów chińskiego myśliciela ilość wykładów ograniczona jest do niezbędnego minimum.
Szkolenia bazują na indywidualnych doświadczeniach uczestników oraz na materiale dostarczonym przez trenerów. Analiza zachowań i sytuacji pomaga uczestnikom uświadomić sobie błędne nawyki; grupa i trener wspierają w procesie zmiany poprzez zapewnienie atmosfery bezpieczeństwa i konstruktywną informację zwrotną. Prowadzący jest również szczegółowo oceniany w trakcie i po zajęciach.

 

Praca przebiega w oparciu o metodę czterech C:

 

  Concurrence, czyli osiągnięcie jednomyślności co do przedmiotu zmiany, co do obszarów zmiany wymagających.
  Content czyli określenie treści obszaru zmiany. W tym etapie następuje proces treningu pożądanych umiejętności i zdobywania wiedzy.
  Commitment, czyli zobowiązanie do zmian, układ pomiędzy prowadzącym a uczestnikami co do formy i terminu zmiany.
  Congratulation – Continuation, czyli uznanie osiągniętych rezultatów i kontynuacja procesu doskonalenia.

 

 

Wybrane, stosowane metody szkoleniowe to m.in.:

 

  Prezentacje wspomagane multimedialnie (nie więcej, niż 15% całości)
  Odgrywanie ról
  Dyskusje grupowe
  Gry symulacyjne
  Studia przypadków (Case Studies)
  Zadania integracyjne
  Burze mózgów, analizy skojarzeń i inne techniki twórczego myślenia
  Indywidualna informacja zwrotna (feedback)
  85% - pracy warsztatowej, nauki poprzez praktykę