Menedżerskie

Zasoby ludzkie/ HR

Sprzedaż i obsługa klienta

Zarządzanie operacyjne i produkcja


szkolenia

Menedżerskie

 

Ta grupa projektów szkoleniowych dedykowana jest tym menedżerom, którzy pragną dalszego rozwoju własnego i swoich współpracowników; chcą osiągać szczyty profesjonalizmu oraz pragną stawać się prawdziwymi, twórczymi liderami i przywódcami.

 

Poniżej przedstawione zostały przykładowe tematy szkoleń z zakresu „Menedżerskie”.
Możecie Państwo zapoznać się ze wzorem programów jakie oferujemy.

W przypadku zainteresowania szczegółowym programem szkoleniowym, z któregoś z poniższych tematów, prosimy o kontakt

 

Zakres tematyczny:

Asertywna postawa menedżera.
Asertywność i obrona przed manipulacją.
Budowanie autorytetu.
Budowanie zaangażowania pracowników.
Budowanie zespołu.
Coaching.
Doskonalenie kompetencji przywódczych.
Działania menedżera w aspekcie motywacji i radzenia sobie ze stresem.
Efektywna komunikacja.
Efektywna praca z informacją.
Efektywne komunikowanie się w procesie zmiany.
Efektywne planowanie i zarządzanie czasem własnej pracy.
Efektywne zebrania i spotkania.
Efektywność osobista i zarządzanie czasem.
Kompetencje menedżerskie.
Komunikacja w relacjach przełożony/podwładny.
Kontrola menedżerska.
Kreatywne docieranie do potencjału.
Kreatywność.
Menedżer w sytuacji pracy z zespołem – rozwiązywanie konfliktów.
Motywowanie pracowników.
Narzędzia coachingowe dla menedżerów.
Negocjacje wewnętrzne.
Od lidera do mentora.
Planowanie zadań i efektywność osobista menedżera.
Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów.
Pozafinansowe narzędzia motywacji pracowników.
Praca zespołowa.
Proces realizacji zadań a wybrane narzędzia menedżerskie.
Profesjonalna autoprezentacja.
Przywództwo sytuacyjne.
Rozwijanie talentów.
Rozwój umiejętności przywódczych.
Rozwój własny.
Skuteczny menedżer.
Style kierowania i delegowanie zadań.
Synergia w zespole.
Sztuka prezentacji.
Techniki menedżerskie.
Trudne rozmowy z pracownikami.
Tworzenie zespołu projektowego.
Twórcze myślenie i rozwiązywanie problemów.
Twórczość w zarządzaniu.
Udzielanie informacji zwrotnej – feedback i elementy coachingu.
Umiejętności interpersonalne.
Umiejętności menedżerskie.
Współpraca w zespole.
Współpraca z mediami.
Zaawansowane techniki menedżerskie.
Zarządzanie czasem.
Zarządzanie efektywnością dla menedżerów.
Zarządzanie konfliktami.
Zarządzanie kulturą.
Zarządzanie- podstawowe funkcje: delegowanie i zlecanie.
Zarządzanie projektami.
Zarządzanie przez cele.
Zarządzanie stresem.
Zarządzanie wiedzą.
Zarządzanie zespołem nastawione na rezultaty.
Zarządzanie zmianą.